donderdag, december 25, 2014

Night’s Black Agents

Night’s Black Agents
Rollenspel


Uitgever: Pelgrane Press
Ontwerper: Kenneth Hite
Hardcover / 232 blz. / 2012

Recensent: Dirk Vandereyken
****


 
Tijdens de laatste jaren is Boekarest het toneel geweest van een aanhoudende golf opstanden en protesten die problemen probeerden aan te kaarten van verkiezingsfraude tot dierenmishandeling. Heeft de onrust iets te maken met het feit dat de aardbeving van 1940 het graf van ene Vlad Tepes heeft beschadigd, waarna zijn overblijfselen op mysterieuze wijze uit het Museum voor Nationale Geschiedenis zijn verdwenen? En waarom plaatst de plaatselijke bevolking kruisen, kaarsen en rozen op het graf an Nicolae en Elena Ceausescu? Waar is het rode kwik naartoe dat tussen 1989 en 1996 door de Roemeense politie werd geconfisceerd?
In 1922 beweerden drie Londenaars dat ze in Coventry Street waren aangevallen door een onzichtbare vampier, maar ook in 2007 werd er nog gewag gemaak van een 'vampierengeest'. Collectieve fantasie of is er meer aan de hand? Volgens Bram Stoker kocht Dracula ooit een landgoed in Purfleet, ten oosten van Londen. Een aantal van de documenten daarrond zijn recentelijk opnieuw opgedoken, maar iedereen die ermee omgaat, sterft. Hun lichamen worden zonder bloed in de aderen teruggevonden. En wie de tabloids analyseert, merkt dat zogenaamde 'weerwolfaanvallen' die in de Underground en Hyde Park zijn gerapporteerd rond de Russische ambassade plaatsvinden. Wat is er precies aan de hand?
In Tunesië proberen de aanhangers van de oude regering sinds de islamitische partij er in 2011 aan de macht kwam zo weinig mogelijk stof op te laten waaien, maar een aantal ex-PLO-agenten hebben aanwijzingen gevonden van een samenzwering die naar Palestina en Israël lijkt te leiden. En is het waar dat de Mukhabarat geheime dossiers bezit over de aanwezigheid van bloedzuigende wezens?
Het zijn maar drie van de vele steden waar vreemde dingen aan het gebeuren zijn, waar gevoelige informatie angstvallig wordt verzwegen tegenover de grote massa en waar er bewijzen te vinden zijn van het bestaan van het enige soort monster dat in zowat elke cultuur wordt vertegenwoordigd in de legenden: vampiers.
Achtergrond
In Night's Black Agents, dat mooi is uitgegeven met veel donkere kleurentekeningen en jammer genoeg ook iets te drukke letters, kruipen de spelers in de rol van personages die vroeger deel uitmaakten van een of andere organisatie die hen hebben geleerd hoe ze moeten overleven in de schaduwen: MI5, de Stasi, de CIA, de Mossad of een dergelijk instituut. Sinds enkele jaren zijn ze echter terug te vinden in een geheime groep criminelen, huurlingen of paramilitairen. Ze behouden een netwerk dat gedeeltelijk bestaat uit hun voormalige contacten, maar hun opdracht is veranderd. Vampiers bestaan immers wel degelijk en het is aan de personages om al hun bekwaamheden aan te wenden om te ontdekken wat er eigenlijk aan de hand is en de monsters te stoppen voor er nog ergere dingen gebeuren...
Dit rollenspel wordt uitgegeven door Pelgrane Press, dat een aantal van de beste schrijvers in de rpg-wereld in de rangen heeft, zoals Robin D. Laws en Kenneth Hite. Het gebruikt het Gumshoe-systeem, een regelset die heel erg gericht is op onderzoek en het ontrafelen van mysteries en waar onder andere ook Trail of Cthulhu op draait. Er wordt geen specifieke 'setting' gegeven, maar wel worden er een hoop opties aangeboden die de spelleider kan gebruiken om zijn of haar eigen vampierenmythologie en raadsels mee op te bouwen, maar eerst...
De personages
Alle Player Characters kiezen eerst een of meerdere Backgrounds. Die zijn flexibel en bovendien is het perfect toegelaten om jouw eigen achtergrond te verzinnen, maar de keuzes zelf tonen al onmiddellijk dat Hite zijn research uitstekend heeft gedaan en ademen een intense spionagesfeer uit. Er worden 17 Backgrounds gegeven die variëren van Analyst tot Asset Handler (iemand die 'assets' - menselijke contacten, bronnen en informanten controleert), Bagman (iemand die de geldstromen beheert), Bang-and-Burner (een saboteur), Black Bagger (een professionele inbreker), Wheel Artist (een zeer goed getrainde chauffeur) en Wire Rat (een technische expert). Elke Background bevat een korte beschrijving en een aantal specifieke voorbeelden van organisaties die ook in het echt bestaan (bijvoorbeeld een CSG 9-scherpschutter, een moordenaar van de FBI of Mossad, een huurmoordenaar van de Camorra of een IRA-aanhaner voor Wet Worker). Ook worden er 6 punten aan Investigative Abilities en 18 punten aan General Abilities vermeld, telkens met een aantal alternatieven.
Die punten tellen mee voor het totaal dat je krijgt om uit e geven. Voor Investigative Abilities hangt dat totaal af van het aantal spelers dat meedoet, van 32 voor 2 spelers tot 20 voor 5 of meer spelers. Dat betekent dat je in elke spelsessie voldoende mogelijkheden zal hebben om mysteries op te lossen, maar het probleem met deze manier van werken is wel dat niet alle spelersgroepen even standvastig zijn. Soms stoppen spelers ermee of komen er nieuwe leden bij. De regels stellen wel duidelijk dat spelers die maar zo nu en dan meedoen niet worden meegeteld bij het bepalen van het te verdelen aantal punten dat elk personage ter beschikking heeft, maar de scheidingslijn is wat ons betreft te dun om van een goede richtlijn te kunnen spreken.
Verder krijg je 70 Build Points om uit te geven aan jouw General Abilities. Overigens kunnen spelers punten onder elkaar uitwisselen (1 punt in een Investigative Ability is 3 punten in een General Ability waard), wat een heel leuk idee is en voor een interessante dynamiek kan zorgen bij het genereren van een Character. Verder krijg je ook een aantal punten in verschillende Investigative en General Abilities gratis. Attributes zoals Strength, Dexterity en Intelligence, die je in de meeste andere rollenspelen vindt, worden hier niet gebruikt en de nadruk ligt heel sterk op vaardigheden die kunnen gebruikt worden tijdens onderzoek, al wordt zeker het actie-aspect niet vergeten.
1 punt in een Investigative Ability betekent al dat je er uitzonderlijk goed in bent; Player Characters met 3 punten zijn meestal vooraanstaande experts en gekend omwille van hun expertise - denk aan Bones uit de gelijknamige tv-reeks. Wat Investigative Abilities zo sterk maakt, is dat je er niet voor hoeft te rollen. Je slaagt met andere woorden altijd! Er is echter een 'maar': door (tijdelijk) een of twee punten in een Investigative Ability uit te geven, kan je op bepaalde momenten in een scenario nog meer te weten komen over een bepaalde zaak of persoon. Met Chemistry zal je bijvoorbeeld altijd benzine kunnen herkennen - je hoeft er niet voor te rollen. Maar je zult een punt Chemistry moeten uitgeven om ook te weten te komen dat er additieen in zitten die de brandstof efficiënter maken.
Aanvankelijk stelden we ons vragen bij deze regel: automatische successen lijken voor minder spanning te zorgen. Aan de andere kant is het de bedoeling dat de personages échte experts zijn in hun veld, op een manier die haast onmogelijk is om uit te spelen. De meeste spelers zullen immers véél minder weten over een bepaald onderwerp dan hun personages, als die laatste daar een relevante Investigative Ability voor hebben. Omdat het ontdekken en analyseren van aanwijzingen zo integraal is aan Gumshoe, is het belangrijk om de spelers een manier te geven om op Sherlock Holmes-achtige wijze te kunnen werken wanneer ze topexperts zijn in dat veld. Bovendien zou je kunnen zeggen dat ze in zekere zin wel kunnen falen door geen punt uit te geven wanneer ze een belangrijke clue hebben ontdekt. Beslissen wanneer je dat wel of niet doet, is dus een belangrijk en spannend onderdeel van Night's Black Agents. Wel zijn er iets teveel Investigative Abilities vergeleken met General Abilities: bijna 40 tegenover 23. Investigative Abilities als Flattery, Flirting of Negotiation hadden we dan ook liever als General Abilities gezien omdat ze sterk afhangen van de interactie met iemand anders. Enkele voorbeelden van andere Investigative Abilities zijn: Art History, Bullshit Detector, Forensic Pathology, Occult Studies, Tradecraft, Traffic Analysis en Vampirology.
Je krijgt ook 70 punten om te verdelen aan General Abilities. Doorgaans steek je meer punten in een General Ability dan in een Investigative Ability. Er is ook geen echt plafond, maar 8 punten in een General Ability is al heel erg veel en laat je ook toe om een Cherry te gebruiken - dat is een extra voordeel, zoals een bonus die je krijgt op een andere Ability. Om te slagen in een General Ability, rol je een zeszijdige dobbelsteen. Voor een gemakkelijke taak heb je maar een 2 nodig, terwijl 4 de gemiddelde moeilijkheid is. De hoogste Target Number is 8. Die kan je niet bereiken met 1d6, maar je kunt tijdelijk ook punten van een General Ability uitgeven. Die worden dan bij de dobbelsteen opgeteld. Enkele voorbeelden van General Abilities zijn: Conceal, Digital Intrusion, Filch, Hand-to-Hand, Infilitration, Shooting, Shrink, Surveillance en Weapons. Een aantal General Abilities zijn ook belangrijk bij vecht- of actiescènes: Athletics bepaalt immers ook hoe moeilijk je bent om te raken, Health fungeert als een soort Hit Points en Stability is het Gumshoe-equivalent van Sanity in Call of Cthulhu.
Tenslotte kan je een General Ability kiezen als jouw MOS ('Military Operational Specialty'), waardoor ook die een keer per sessie automatisch lukt.
Ook de psychologie van jouw personage is belangrijk: je kiest voor hem of haar ook drie Sources of Stability (een Solace, een Safety en een Symbol), die bepalen hoe hij of zij erin slaagt om niet volslagen krankejorum te worden, en een Drive (zoals bijvoorbeeld Altruism, Atonement, Revenge, Thrill-Seeker of Transparency).
Natuurlijk is er ook heel wat uitrusting waar je kunt uit kiezen. Veel opties hebben rechtstreeks te maken met spionage en dergelijke aangelegenheden, wat natuurlijk erg belangrijk is voor dit soort spel.

De regels
Een groot deel van de regels zit vervat in de beschrijving van het maken van personages, hierboven. Belangrijk is echter dat een aantal regels afhangen van de sfeer die de groep en de spelleider uitkiezen voor hun Campaign. Er zijn vier mogelijkheden, die elk een naam een eigen icoon hebben gekregen: Burn (waarbij de nadruk ligt op psychologische schade en de nadelen van heldhaftigheid, zoals in de tv-series Alias of The Bourne Trilogy), Dust (een cinematische thriller, zoals Three Days of the Condor), Mirror (waarbij de focus ligt op geheimen en complotten) en Stakes (waarbij de personages worden gedreven door een hoger doel, denk aan Jack Ryan of zelfs James Bond). Relevante regels heben steeds een of meerdere icoontje naast de titel om duidelijk te maken bij welke spelgenres ze passen. Dit is een coole vondst, alleen is het mogelijk om genres te mixen, wat alles iets verwarrender maakt, en is het niet altijd gemakkelijk om bij te houden welk regel je nu wanneer moet gebruiken. Oefening baart echter kunst.
Er zijn regels voor allerlei effecten van de omgeving (zoals verdrinken of gas) en situaties. Een groot deel van het hoofdstuk rond regels wordt echter ingenomen door achtervolgingsscènes. Die worden niet uitgespeeld met figuurtjes, maar zijn eerder abstract, zonder daarbij veel aan spanning in te boeten. Ook erg leuk zijn de extra opties onder de noemer Thriller Combat Rules, die de vechtregels van het Gumshoe-systeem sterk uitbreiden met regels voor zaken as automatische vuurwapens, richten op specifieke lichaamsdelen, Critical Hits, ontwijkingsmanoeuvres, meerdere aanvallen of doelwitten, doen alsof, roekeloze aanvallen, enzovoort. Dit was zeker nodig en al helemaal voor een spel als Night's Black Agents, waarin actie toch iets belangrijker is dan in Trail of Cthulhu.

... En verder
Wat Night's Black Agents écht bijzonder maakt, is de aandacht die er wordt besteed aan de verschillende genres, de mogelijke geheimen en samenzweringen, en de manier waarop er onderzoek wordt gevoerd. De tekst isdoorgaans behoorlijk evocatief en bevat enorm veel ideeën die spelleiders met veel plezier kunnen overnemen. Het advies voor spelers en spelleiders is van uitzonderlijke kwaliteit, vooral wat betreft het in elkaar steken van interessante scenario's, het bedenken van aanwijzingen en het structureren van een avontuur. Die nadruk op structuur is zowel te vinden in de verhaaltechnische elementen als in het opbouwen van de vampierencultuur die aan de touwtjes aan het trekken is. Er zijn namelijk veel mogelijkheden wat vampiers betreft: misschien lijken ze op de wezens die we kennen uit de boeken van Anne Rice of Vampire: The Masquerade, misschien gaat het eerder om typische vampieren à la Dracula, misschien zijn ze eerder monsterachtig of hebben we eigenlijk te maken als energiewezens, of als monsters die zich niet voeden op bloed, maar op de levensenergie van hun slachtoffers. We herinneren ons nog een oude aflevering van Buck Rogers waarin een dergelijke vampier werd opgevoerd.

Er worden voorbeelden gegeven van generische antagonisten, mogelijke steden waarin je jouw Campaign kan laten plaatsvinden en meer. Ook bevat het boek een erg goed introductiescenario dat absoluut de moeite waard is om eens uit te spelen!


Conclusie
Night's Black Agents is een uitstekend spel, dat echter niet voor iedereen is. De focus ligt op een goede mengeling tussen actie en meer cerebrale zaken, en het onderzoeken van een mysterie is meestal belangrijker dan een robbertje te vechten met de vijand. Buiten de bedenkingen die we al eerder maakten, wérkt het systeem ook gewoon heel erg goed voor het genre dat het simuleert en dat is van enorm belang. Ja, Night's Black Agents is een must-have, ook al omdat er weinig rollenspelen beschikbaar zijn als dit! 

Score: ****1/2 (uit 5 sterren)


PolderCon

Wargames, Soldiers & Strategy is one of the sponsors of a brand-new wargaming show in the Netherlands. And this show is just a bit different from all the rest.


Instead of focusing on vendors and shopping (though you will be able to do that as well), PolderCon offers participants a guaranteed chance to play in a number of participation games (in fact, all games at PolderCon are participation games), or to take part in one of several workshops. The entry fee will also include a lunch buffet and wargaming goody bag, along with the chance to chat with our special guests Guy Bowers (editor of WS&S) and WS&S columnist Rich Clarke (he of TooFatLardies).


PolderCon is being held on February 8th in Den Hommel. Registration is mandatory, but there are still some slots left. If you'd like to join in or get more information, you can head over to the website.

Achtung! Cthulhu: Allied Investigators – Pack 2

Achtung! Cthulhu: Allied Investigators – Pack 2
Miniatuurbespreking


Uitgever: Modiphius Entertainment
Beeldhouwer: Russ Charles
1 pakketje met 3 figuurtjes (schaal: 28mm) / 2014 / ****
Recensent: Dirk Vandereyken


Achtergrond
Net als Allied Investigators – Pack 1 bevat Pack 2 drie ‘onderzoekers’ voor het Achtung! Cthulhu-rollenspel die ook worden beschreven in de (gratis te downloaden) verzameling kortverhalen Tales from the Crucible. Een ervan, Ariane Dubois, speelt ook een grote rol in de film Achtung! Cthulhu: The Secret War, die we volgend jaar zullen opnemen.
Ariane wordt hier voorgesteld in een ‘latere’ versie. De film vindt plaats in september 1939, voordat een monster haar laat leven zodat het zich via haar kan voed


en op de zielen van nazi’s. Haar figuurtje wordt in actie voorgesteld met het monster op haar rug, maar je kunt het creatuur ook gewoon achterwege laten en niet monteren. Overigens kregen we tijdens de assemblage wel wat lijm op onze vingers, want de vleugels en het lijfje moet je ook nog allemaal afzonderlijk aan elkaar plakken.
Buiten Ariane is er ook nog korporaal Akhee ‘The Eye’ Singh, die niet alleen een mes in zijn handen heeft, maar ook een magisch oog. Tenslotte is er kapitein Eric ‘Badger’ Harris, die gebruik maakt van een speciaal ‘stoomgeweer’.


De figuurtjes
Alle figuurtjes zijn gebeeldhouwd op een schaal van 28 mm en hebben elk een ronde basis van 30 mm gekregen – standaard voor de meeste rollenspelen of ‘miniature battle games’. Zoals meestal het geval is, moet je ze zelf ook nog verven, wat natuurlijk een gedeelte van de ‘fun’ is.
Beeldhouwer Russ Charles levert haast altijd figuurtjes van goeie kwaliteit af en dat is ook hier weer het geval: er zijn heel wat leuke details te bespeuren in elk modelletje en de poses zijn zoals steeds behoorlijk realistisch, terwijl ook de gelaatsuitdrukkingen erg geslaagd zijn. Franse verzetsstrijdster Ariane heeft wel een weinig tot de verbeelding sprekend kleedje aan, waardoor ze visueel eigenlijk vooral opvalt door het monster op haar rug. Toch vinden we haar interessanter dan het miniatuurtje van haar Russische tegenhangster, Natalya, uit Pack 1. Terwijl Ariane enkel een schoudertas en een pistool bij zich heeft, is het dankzij onder andere de riemen, gordels en zakken van zowel Singh als Harris meer genieten geblazen. Dat ook deze figuurtjes eigenlijk heel specifiek voor Achtung! Cthulhu zijn bedoeld (door het magische oog en het stoomgeweer kan eigenlijk alleen maar Ariane zonder monster voor verschillende genres ingezet worden), is zowel een pluspunt (wegens uniek) als een lichte tegenvaller (voor wie zijn of haar modelletjes ook graag in andere games gebruikt).Meer info: www.modiphius.com  


Disclaimer
Ik heb deze recensie objectief aangevat, maar ben ook de scenarist van Achtung! Cthulhu: The Secret War, de film die ik voor Modiphius Entertainment heb geschreven. Een van de drie personages die door deze figuurtjes wordt uitgebeeld komt ook in de film voor.

SYRINSCAPE FANTASY PLAYER

SYRINSCAPE FANTASY PLAYER
Rollenspel

Benjamin Loomes
 Uitgever: Syrinscape
Software
2014


Geluiden voor fantasy rollenspelen

Jouw karavaan wordt aangevallen door een bende bugbears. De bewapende wachters springen van hun wagens om hun goederen en meereizend personeel te beschermen. Wapens kletteren met elkaar, staal ontmoet staal. Het gegrom van de kwaadaardige wezens wordt beantwoord met krijgskreten terwijl een kille wind zelfs de dikste wapenrusting doordringt.

Elders dringt een groepje avonturiers een ondergrondse kerker binnen. In de verte weerklinkt het geschreeuw van gevangenen, terwijl allerlei vreemde geluiden de moedige rovers desoriënteren. Hoe stil ze ook proberen te zijn, de gravel onder hun voeten is duidelijk hoorbaar en maakt luide echo’s in de holle gangen…

Een goede spelleider heeft niet alleen aandacht voor wat zijn spelers zien, maar ook voor alle andere zintuiglijke indrukken die hun personages te verwerken krijgen. Syrinscape Fantasy Player helpt hen daarbij door hen in staat te stellen om geluiden niet enkel te beschrijven, maar ze daadwerkelijk af te spelen…


Achtergrond

Syrinscape Fantasy Player is een – we zeggen het nu al – geweldig programma dat je kunt downloaden van www.syrinscape.com. De player zelf is gratis, maar komt eigenlijk pas echt tot leven als je ook een van de vele fantastische ‘SoundSets’ koopt. Die kosten elk 3,99 dollar, meer als je een ‘Pack’ aanschaft die verschillende SoundSets bevat. Een groot deel van de SoundSets is bovendien verbonden met avonturen voor Pathfinder, specifiek voor het Rise of the Runelords Adventure Path. Ook deze SoundSets zijn echter meer dan breed en veelzijdig genoeg om voor elk mogelijk fantasy rollenspel te kunnen gebruiken (of in vele gevallen zelfs ook voor andere genres), maar daarover hieronder meer.

Syrinscape wordt geleid door de sympathieke Benjamin Loomes, een fan van Dungeons & Dragons (maar dat zullen we hem vergeven) en vanzelfsprekend ook Pathfinder, al weet de man volgens zijn bio ook superieure rpg’s als Star Wars (in verschillende incarnaties), Shadowrun, Numenéra, Boothill en Call of Cthulhu te appreciëren. Dat hij niet zomaar een rollenspeler is die wat geluidjes heeft verzameld, blijkt trouwens uit zijn bio: Benjamin is namelijk een klassiek geschoole componist die aan de Universiteit van Sydney heeft gestudeerd, twee opera’s heeft gecomponeerd en zijn job als designer en hoofd van Syrinscape combineert met een dagtaak als muzikaal directeur voor het WotOpera Project van Artology (een ‘high school’-programma dat studenten begeleid bij alle aspecten van het creëren van een opera). Tussendoor vindt Benjamin ook nog tijd om het online rollenspelprogramma Dicestorm te presenteren. Straf.


Hoe het werkt

Zowel rollenspelers als amateur-DJ’s zullen de look van Syrinscape Fantasy Player wellicht kunnen appreciëren: in het midden van een interface die perfect past bij het genre (denk aan zowat elk goede fantasy strategy game die je ooit op de computer hebt gespeeld), vind je immers een aantal schuifregelaars die doen denken aan een mengpaneel. Uiterst links staan de verschillende SoundSets die je ter beschikking hebt in een beige kurkkleur aangeduid; de sets die je nog kunt aankopen, blijven grijs. Elke SoundSet bevat zoals de naam al zegt verschillende geluiden. Die kan je zelf ten gehore brengen via de schuifregelaars. Gewoon op de ‘play’-knop klikken en het geluid begint, terwijl je dan de slider naar links of rechts schuift om het geluid prominenter in de mix te brengen. Elk geluid (of amalgaam van geluiden) wordt een Element genoemd. Links naast de Elements heb je een kolom waarin verschillende Moods staan vermeld. Die brengen de schuifknop van elk Element automatisch naar een bepaalde positie, zodat het geheel van geluiden past bij wat er in de Mood vermeld staat.

Een voorbeeld is de SoundSet Elven Vale Night. Die bestaat uit zes Moods: Peaceful Evening, Cleansing Rain, Disturbing Rumbles, Around the Campfire, In the Presence of the Master en Just Insects in the Rain. Elke Mood is opgebouwd uit dezelfde Elements, in dit geval Meditations, Cuckcoos, Owls, Distant Growls, Campfire, Insect Thrum en Pleasant Rain. Kies je voor bijvoorbeeld voor Pleasant Evening, worden Meditations, Cuckcoos, Owls en Insect Thrum geactiveerd, terwijl Distant Growls, Campfire en Pleasant Rain achterwege blijven. De geactiveerde sliders worden allemaal naar iets voor het midden van hun streep gebracht, terwijl Insect Thrum iets minder aanwezig is, maar toch duidelijk op de achtergrond te horen blijft.

Het is allemaal erg indrukwekkend, vooral omdat je te allen tijde controle blijft houden op wat er gebeurt. Wil je toch iets meer van een bepaald Element, kan je de Mood behouden, maar de slider zelf meer naar links of rechts schuiven, of een ander Element erbij gooien door op play te drukken. Het is zelfs mogelijk om met jouw eigen instellingen een Custom Mood te saven. Wat niet kan, is Elements importeren uit andere Moods, maar daarvoor brengt Syrinscape binnenkort de SoundSet Creator uit. Die hebben we al mogen uitproberen en we kunnen je verzekeren dat hij schitterend werk levert, maar daarover meer in een andere bespreking.

Elke SoundSet heeft ook erg goede sfeermuziek, waardoor andere software die enkel wat geluid of een soundtrack biedt, volledig overbodig wordt. Het is jammer voor andere designers, maar vooral spelleiders die het niet erg vinden om tijdens het spelen bezig te zijn met hun gsm, tablet, laptop of desktop (de interface werkt op alle mogelijke apparaten) zullen veel meer hebben aan dit soort veelzijdige software, al blijft het natuurlijk altijd wel leuk om een goede soundtrack aan te schaffen en is het perfect mogelijk om de het Element dat voor de muziek zorgt uit te schakelen en op een ander apparaat een verschillende soundtrack te laten afspelen.

Overigens bevat elk Element wel degelijk verschillende geluiden, of verschillende permutaties van hetzelfde geluid. Je moet dus al goed luisteren om hetzelfde geluid binnen een korte tijdsspanne meerdere keren te horen.

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, zijn er ook de One-Shots. Dat zijn buttons die zich onderaan rechts in de interface bevinden. Door erop te klikken, wordt er eenmalig een geluidje afgespeeld dat specifieke gebeurtenissen in het spel nog meer benadrukken. De One-Shots zijn voor elke SoundSet beschikbaar en voegen echt iets toe aan de beleving tijdens het spel. In de Fantasy Player zien we: Fire Spell, Lightning Spell, Ice Spell, Blade Spell, Charm Spell, Ooooooo, Gasp, Ahhhhhh,  Weapon Impact, Sword Clash, Sword Swoosh, Arrow Landing in Wood, Arrow Landing in Flesh en Wilhelm Scream – Yes Really! Vooral de Arrow Landing in Flesh toverde telkens weer een lach op de gezichten van onze spelers… tenminste, als ze zelf niet geraakt werden! Ook hier zijn er overigens verschillende versies van elke One-Shot, zodat je niet telkens exact hetzelfde te horen krijgt als je op een button klikt.

Terwijl de One-Shots onderaan altijd beschikbaar zijn voor eender welke SoundSet, staan er bovenaan rechts een aantal One-Shots die specifiek zijn voor die SoundSet, maar hetzelfde blijven voor elke Mood. Dat zijn er meestal drie, maar het aantal varieert per SoundSet. Neem nu de SoundSet Dragon Battle. Daarin vind je de bovenstaande One-Shots en de Moods What’s That in the Distance?, I Think We Upset It, Dragon Ate the Music en Less Dragon More Music. Bovenaan rechts vind je dan drie extra One-Shots die specifiek zijn voor deze SoundSet: Tumbling Rocks, Scratching Claws en de machtige Dragon Roars.


 
Een laatste voorbeeld? De SoundSet Friendly Tavern bevat heel wat verschillende Elements en vier Moods: Drinking Time, A Quiet Corner Near the Fire, Almost Everyone’s Gone Home en Crowded and Thrumming. De Elements zijn: Musicians Play for Mead, Mead Glasses Clinking, Kira Laughing, Sandar Laughing, Happy Rich Murmuring, Bright Rowdiness, Echoey Happiness, Manly Men, Fireplace, Coins and Other Stuff, Burps and Drink Noises en Chairs and Bumps. De drie One-Shots zijn: het erg grappige Burps (we detecteerden minstens vijf verschillende boeren), Kira Laughs (niet hetzelfde als Kira Laughing) en Sandar Laughs.

Het is allemaal behoorlijk indrukwekkend, vooral omdat we weten hoeveel tijd Benjamin besteed aan het creëren van elk muziekstuk en geluidselement. Dat de componist enorm veel ervaring heeft met het bij elkaar puzzelen van allerlei verschillende elementen en perfect weet wat voor geluiden gecombineerd een heel eigen geluid vormen dat veel meer is dan de som van de verschillende… euh… elementen, helpt daar natuurlijk bij.Conclusie

De Syrinscape Fantasy Player is een absolute must voor elke fantasy rollenspeler en dan vooral voor de spelleiders! Vooral als je meerdere SoundSets hebt, is de veelzijdigheid enorm en bovendien is 3,99 dollar uitgeven aan een set die past bij jouw volgende sessie zeker niet teveel, denken we zo! 
Beoordeling: ****1/2 (uit vijf sterren)

Meer info: www.syrinscape.com


Door; Dirk Vandereyken

Achtung! Cthulhu: Allied Investigators – Pack 1

Achtung! Cthulhu: Allied Investigators – Pack 1
MiniatuurbesprekingUitgever: Modiphius Entertainment
1 pakketje met 3 figuurtjes (schaal: 28mm) / 2014 / ****
Recensent: Dirk Vandereyken
Achtergrond

Achtung! Cthulhu is een uniek rollenspel dat ook een eigen boardgame (en binnenkort dus film) heeft. De genre houdt het midden tussen het soort pulp dat je van Indiana Jones of Hellboy verwacht en de gitzwarte gotische horror van H.P. Lovecraft. Alle rolenspelboeken die tot nu toe zijn uitgebracht bevatten zowel statistieken voor Call of Cthulhu van Chaosium als voor Savage Worlds
Over het algemeen wordt aangenomen dat Call of Cthulhu vooral een passend spelsysteem is voor wie de griezel van Achtung! Cthulhu wil benadrukken, terwijl Savage Worlds beter geschikt is voor wie meer van het pulpgenre houdt.
In dit pakketje vind je drie helden terug die ook voorkomen in Tales of the Crucible, een verzameling kortverhalen voor Achtung! Cthulhu die je gratis kunt downloaden. Ook in verschillende boeken voor dit rollenspel worden de personages vermeld. Allied Investigators – Pack 1 toont de ‘onderzoekers’ in een iets later stadium van de Tweede Wereldoorlog: de Russische tankbestuurster Natalya Petrova is al bezeten door de geest van Moeder Rusland en professor Deadman is een spreuk aan het voorlezen terwijl hij het hoofd van een Mi-Go (een gevleugeld, insectachtig ras dat een basis onderhoudt op Pluto) vasthoudt. Ook sergeant Carter lijkt een monster overwonnen te hebben en houdt triomfantelijk een afgehakte tentakel vast in een hand, terwijl hij met het andere een groot Thompson machinepistool vasthoudt.   De figuurtjes

Wat onmiddellijk opvalt, zijn de totaal verschillende, maar realistische poses die deze protagonisten erop nahouden: Deadman lijkt zelfzeker, maar ook voorzichtiger, terwijl Natalya aan het schieten is terwijl ze verder loopt. Carters pose ziet er dan weer het stoerst uit. Een van de leukste houdingen is echter die van de demon op Natalya’s rug, die het figuurtje echt een speciale ‘look’ geeft.
Zoals het geval is met de meeste figuurtjes voor Achtung! Cthulhu die aanvankelijk uitkwamen, is er voor deze miniatuurtjes wat assemblage vereist. Vooral Natalya heeft wat zorg nodig. Elk figuurtje heeft een aparte arm die je nog moet vastplakken of –pinnen, maar de demon van Natalya heeft nog twee aparte armen en een extra tussenelement.  Gelukkig past alles goed in elkaar en hoefden we niet lang te proberen om alle stukjes bij elkaar te puzzelen. Het zorgt er in ieder geval wel voor dat je wat kunt variëren, zodat je er een eigen dynamiek aan kunt geven. Wel is het natuurlijk zo dat een demon op de rug plaatsen meteen ook betekent dat het figuurtje moeilijker voor andere doeleinden (of spelen) te gebruiken is. In het geval van Allied Investigators – Pack 1 is het echter zo dat je het monster ook gewoon kunt weglaten. Het is perfect mogelijk om alleen Natalya uit te beelden, al verliest het figuurtje dan wel aan présence. Dat is niet het geval bij de twee andere helden, die uit zichzelf wat meer uitstraling hebben. Ook bevat Carter wellicht de meest interessante details en moet je het figuurtje verschillende keren bekijken om die allemaal te ontdekken – een pluspunt, wat ons betreft.
Dit zijn leuke figuurtjes, die door de nadruk op het horroraspect en de extra ‘accessoires’ wel iets minder bruikbaar zijn voor andere moderne rollenspelen of miniature battle games – tenzij de spelers overeenkomen om zaken als het Mi-Gohoofd gewoon te negeren.


Meer info: www.modiphius.com  

Disclaimer

Ik heb deze recensie objectief aangevat, maar ben ook de scenarist van Achtung! Cthulhu: The Secret War, de film die ik voor Modiphius Entertainment heb geschreven. Een van de drie personages die door deze figuurtjes wordt uitgebeeld komt ook in de film voor.

SYRINSCAPE SCI FI PLAYER

SYRINSCAPE SCI FI PLAYER

Rollenspelsoftware
Benjamin Loomes

Uitgever: Syrinscape
Software
2014


Geluiden voor sf-rollenspelen

Een laatste check-up van alle systemen en je kunt vertrekken uit de ruimtehaven. Het zachte geruis van allerlei apparaten in grote, holle ruimtes is duidelijk hoorbaar op de achtergrond. Jouw droids leggen de laatste hand aan de reparaties die nodig waren na een recent gevecht met een sterrenkruiser, maar hun enthousiaste gebliep maakt duidelijk dat ze bijna klaar zijn met hun taak. Je duwt de nodige knopjes in op de console. Een aantal piepjes gaat het opstarten van de motors vooraf en het ruimteschip komt langzaam tot leven, klaar om te vertrekken naar een naburig zonnestelsel…

Een paar dagen later bevindt je jezelf op een veraf gelegen ijsplaneet. De kille wind is duidelijk hoorbaar om je heen en na een tijdje beginnen de verschillende geluiden die hij maakt je zelfs een indicatie te geven van hoe koud of sterk hij is. Doorheen alles hoor je echter jouw eigen adem in jouw ruimtepak weerklinken, terwijl elke stap die je maakt wat meer sneeuw onder jouw zware magnetische laarzen verbrijzelt. En dan hoor je het: beestachtig gegrom in de verte, gevolgd door een vervaarlijk, onmenselijk geschreeuw…Achtergrond

De Syrinscape Sci Fi Player is een programma dat je gratis kunt downloaden, maar dat net als de Syrinscape Fantasy Player pas volledig tot zijn recht komt als je er ook een aantal SoundSets voor aanschaft. Het is een enorm veelzijdig softwarepakket dat je op zowat elk mogelijk apparaat kunt draaien, of het nu een gsm, een tablet, een desktop of een laptop is. Daardoor kunnen spelleiders hun sessies erg veel sfeer verlenen en hun spelers nog vollediger onderdompelen in de wereld die ze samen met hen creëren. Voor een meer volledige beschrijving, kan je onze bespreking van de Syrinscape Fantasy Player lezen. Deze Sci Fi Player werkt immers nagenoeg identiek, maar heeft skins die perfect passen bij het genre (een andere voor elke SoundSet) en hetzelfde geldt natuurlijk voor de geluidslandschappen zelf.
Hoe het werkt

Net zoals dat het geval is bij de Syrinscape Fantasy Player, is elke SoundSet opgebouwd uit een aantal Elements die je elk apart kunt laten afspelen. Een slider zorgt er bovendien voor dat je zelf kiest hoe aanwezig elk Element in de mix zit. Telkens worden er ook een aantal Moods gegeven die elk voor een vooraf ingestelde combinatie van Elements zorgen. Voor de SoundSet Spaceship Battle zijn er bijvoorbeeld vier Moods: Dog Fight, Minor Skirmish, Battle Fleet en No Music. Het aantal Elements is bovendien indrukwekkend: Music, Laser Strafes 1, Laser Strafes 2, Lasers Rapidfire 1, Lasers Rapidfire 2, Explosions Large, Explosions Even Larger, Ship Fly By Large, Ship Fly By Medium, Ship Flyby Small, Lasers Lite, Capital Ship Engines en Capital Ship Guns.

Dat er zoveel Elements zijn, is overigens niet verwonderlijk: sf is immers een nog breeder genre dan fantasy en er zijn vaak nog meer verschillen tussen de verschillende werelden en subgenres. Om voldoende universeel te kunnen zijn, is het voor heel wat SoundSets dus nodig om voldoende opties te hebben.

De One-Shots (buttons die je onderaan kunt aanklikken voor een eenmalig geluid) zijn zoals bij de Fantasy Player beschikbaar voor elke SoundSet. In dit geval gaat het om: Distress Signal, Scanner, Capital Ship Guns Rapidfire, Explosion, Blaster Impact en Laser Shot. De One-Shots bovenaan verschillen per SoundSet (ook het aantal verschilt trouwens). Voor Space Battle krijgen we bijvoorbeeld: Tractor Beam, Bomber Hits, Bf-Laser en opnieuw Capital Guns Rapidfire.

Een ander goed voorbeeld is Market Street 2076, dat perfect past bij eender welk cyberpunkspel, maar ook voor andere sf-genres erg van toepassing is. Hier krijg je maar liefst zes Moods: Busy, Not So Busy, Deserted, Bladerunner, Neo Tokyo en Alley Market. De Elements zijn: Music, During a Rain, Crowd Ambience: Vendors, Crowd Ambience: Loiterers, Foot Traffic, Vehicle Traffic, More Vehicle Traffic, Advertisement Echoes, Asian Undertones en Neon Lights. Er zijn bij deze SoundSet twee One-Shots bovenaan: Walking Mech en Nearby Explosion.

Ook nu is het mogelijk om sliders op een bepaalde positie te plaatsen en die te saven als jouw eigen Mood, maar niet om Elements van de ene naar de andere SoundSet te importeren.

Tenslotte zijn er voorlopig minder SoundSets beschikbaar dan voor de Syrinscape Fantasy Player, maar wat er nu al is, zou wel voldoende moeten zijn voor de meeste avonturen (er komen binnenkort overigens nog meer SoundSets uit). Wij testten: Shipboard, Blaster Battle, Shapeship Battle, Market Street 2076, Cyberpunk Disco, Frozen Moon en Nebula, terwijl er nog twee andere SoundSets beschikbaar zijn die we niet konden uitproberen.Conclusie

Niet aan twijfelen: de Syrinscape Sci Fi Player is écht een waardevolle toevoeging voor elk sf-rollenspel! Wij genoten enorm van de verschillende geluiden en de veelzijdigheid van dit fantastisch product en dat zal jij wellicht ook doen! 

Beoordeling: **** (uit vijf sterren)

Meer info: www.syrinscape.com


Door; Dirk Vandereyken

Achtung! Cthulhu: Cold Ones

Achtung! Cthulhu: Cold Ones
Miniatuurbespreking


Uitgever: Modiphius Entertainment
Beeldhouwer: Russ Charles
1 pakketje met 3 figuurtjes (schaal: 28mm) / 2014 / ****
Recensent: Dirk Vandereyken


Disclaimer
Ik heb deze recensie objectief aangevat, maar ben ook de scenarist van Achtung! Cthulhu: The Secret War, de film die ik voor Modiphius Entertainment heb geschreven. Een van de drie personages die door deze figuurtjes wordt uitgebeeld komt ook in de film voor.

Achtergrond
Cold Ones zien er vaag uit als bleke mensen wier huid bedekt is met ijs. Overal steken harde, messcherpe stukjes ijs echter uit hun lichaam, waardoor ze er niet alleen vervaarlijk uitzien, maar ook heel dodelijk zijn. Aanvankelijk lijken ze haast geesten te zijn en Cold Ones kunnen we degelijk door de nauwste openingen slippen, maar ze zijn wel degelijk materieel en kunnen met het doodste gemak vlees van beenderen scheiden. Ze zijn overigens eigen aan de Achtung! Cthulhu-setting.
De figuurtjes
Zeker weten: van alle figuurtjes die er voorlopig voor Achtung! Cthulhu beschikbaar zijn, horen de Cold Ones tot onze favorieten. Dat heeft niet enkel te maken met het feit dat ze er cool (in alle betekenissen van het woord) uitzien: we zeggen het ook omdat ze gemakkelijker te assembleren zijn dan, bijvoorbeeld, de Deep Ones of de Hounds of Tindalos. Die wezens duiken wel vaker op in de ‘Cthulhu mythos’, terwijl Cold Ones wellicht minder vaak zullen kunnen gebruikt worden. Aan de andere kant zou je ze met enige goede wil wel kunnen laten doorgaan voor een soort Elemental in een fantasy rollenspel, of voor een andere soort ijsmonsters.
Klein minpuntje is dat de Cold Ones er – enigszins begrijpelijk – iets statischer uitzien dan, pakweg, de figuurtjes in beide Allied Investigators-pakketjes. Vooral de Cold One die beide armen wijd uitspreidt, is misschien een beetje te weinig elegant. Leuk is dan weer wel dat er in elke pose wel een verhaal steekt en dat de verschillende Cold Ones zo een eigen identiteit hebben gekregen. Tof!
Meer info: www.modiphius.com